O NAS

Punkt przedszkolny nr 1 przy Szkole Podstawowej nr 16
w Białymstoku rozpoczął swoją działalność od 01 września 2010.

Przedszkole znajduje się w budynku szkolnym. Budynek jest położony w środku osiedla „Bacieczki” w cichej, spokojnej dzielnicy z dala od zatłoczonych traktów komunikacyjnych. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

W placówce przedszkolnej pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, której głównym celem jest zapewnienie dziecku wszechstronnego, bezpiecznego rozwoju.

Godziny otwarcia

od 6:30 do 17:30

Stwarzamy każdemu dziecku warunki do:

  • samorealizacji,
  • współpracy w grupie,
  • twórczego myślenia,
  • dobrego przygotowania się do podjęcia nauki w szkole.

Współpracujemy z:

1) Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,
2) Ośrodkiem Pomocy Rodzinie,
3) Instytucjami działającymi na rzecz dziecka

W naszym przedszkolu każde dziecko jest szanowane i kochane. Dzieci są współgospodarzami przedszkola. Gwarantujemy warunki do rozwoju we własnym tempie i kierunkujemy na potencjalny sukces w dalszej edukacji.

Oferujemy:

1) Uczestnictwo w spektaklach teatralnych
2) Audycjach muzycznych
3) Konkursach
4) W miejskich imprezach kulturalnych
5) Dostęp do bazy szkolnej
6) Konsultacje z pedagogiem, psychologiem, terapeutą pedagogicznym
© Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku